Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 19 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 15 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 4 - Návrh stanoviska Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 4 - Návrh stanoviska Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 61 - Návrh stanoviska Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 398 - Návrh zprávy Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

13-11-2019 AFET_AM(2019)643168 PE643.168v01-00
AFET

David McALLISTER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 326 - Návrh zprávy Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643150 PE643.150v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 327 - 486 - Návrh zprávy Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643151 PE643.151v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 226 - Návrh zprávy Lidská práva a demokracie ve světě a politika Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2018

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA