Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k západnímu Balkánu před summitem v roce 2020

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-02-2020

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-02-2020

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se procesu hodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jenž se bude konat v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-01-2020

NÁVRH ZPRÁVY o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

21-10-2019 AFET_PR(2019)641445 PE641.445v02-00
AFET

Arnaud DANJEAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-11-2019

NÁVRH ZPRÁVY o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

17-10-2019 AFET_PR(2019)641442 PE641.442v02-00
AFET

David McALLISTER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 08-11-2019

NÁVRH ZPRÁVY o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2018

30-09-2019 AFET_PR(2019)641241 PE641.241v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-10-2019