Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

ZPRÁVA o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

ZPRÁVA o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN