Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 20. ledna 2020 - Úterý, 21. ledna 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 21. ledna 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se procesu hodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jenž se bude konat v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojování

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-02-2020

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 9. ledna 2020

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

ZPRÁVA o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

ZÁPIS - Pondělí, 25. listopadu 2019

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 19 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS