Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Turecko – výroční zpráva o pokroku za rok 2019

2019/2176(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

příslušný výbor

Srbsko – výroční zpráva o pokroku za rok 2019

2019/2175(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

příslušný výbor

Severní Makedonie – výroční zpráva o pokroku za rok 2019

2019/2174(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

příslušný výbor

Černá Hora - výroční zpráva o pokroku za rok 2019

2019/2173(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Tonino PICULA [S&D]

příslušný výbor

Kosovo – výroční zpráva o pokroku za rok 2019

2019/2172(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

příslušný výbor

Bosna a Hercegovina – výroční zpráva o pokroku za rok 2019

2019/2171(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

příslušný výbor

Albánie - výroční zpráva o pokroku za rok 2019

2019/2170(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

příslušný výbor

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

2019/2136(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

David McALLISTER [PPE]

příslušný výbor

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2018

2019/2135(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

příslušný výbor

Lidská práva a demokracie ve světě a politika Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2018

2019/2125(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

příslušný výbor