Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Výroční zpráva o vývozu zbraní

2020/2003(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

příslušný výbor

Spolupráce EU–Afrika v oblasti Sahelu, západní Afriky a Afrického rohu

2020/2002(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Javier NART [Renew]

příslušný výbor

Výzvy a perspektivy vícestranné kontroly zbraní a režimů odzbrojování

2020/2001(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Sven MIKSER [S&D]

příslušný výbor

Doporučení vysokému představiteli a Radě podle článku 118 při přípravě procesu přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojení

2020/2004(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Sven MIKSER [S&D]

příslušný výbor

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k západnímu Balkánu před summitem konaným v květnu 2020

2019/2210(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Tonino PICULA [S&D]

příslušný výbor

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020

2019/2209(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

příslušný výbor

Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou

2019/2202(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Michael GAHLER [PPE]

příslušný výbor

Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem

2019/2201(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

příslušný výbor

Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií

2019/2200(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Sven MIKSER [S&D]

příslušný výbor

Turecko – výroční zpráva o pokroku za rok 2019

2019/2176(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

příslušný výbor