Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 129 - Návrh stanoviska Politika v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 55 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

  AMENDMENTS 1 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the Union of an agreement with the United States of America on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota provided for by Regulation (EC) No 617/2009 of 13 July 2009 opening an autonomous tariff quota for imports of high-quality beef

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

ROZPOČTOVÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Rozpočet na rok 2020

06-09-2019 AGRI_AB(2019)640618 PE640.618v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 53 - Návrh stanoviska k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO