Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

OPINION on the Sustainable Europe Investment Plan - how to finance the Green Deal EN

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

NÁVRH STANOVISKA k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 23 - Návrh zprávy Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 88 - Návrh stanoviska Evropská strategie pro data

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ZÁPIS - Středa, 15. dubna 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 86 - Návrh stanoviska Nová strategie pro evropské malé a střední podniky

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 106 - Návrh stanoviska Nová strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ZÁPIS - Úterý, 26. května 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 58 - Návrh stanoviska Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

NÁVRH STANOVISKA o zajištění evropské vedoucí úlohy v digitálním věku a přístupu EU k umělé inteligenci

16-06-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v01-00 AGRI
Ivo HRISTOV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 32 - 242 - Návrh stanoviska Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změnu nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 243 - 478 - Návrh stanoviska Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změnu nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 479 - 485 - Návrh stanoviska Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ZÁPIS - Úterý, 28. dubna 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

ZÁPIS - Čtvrtek, 30. dubna 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

ZÁPIS - Čtvrtek, 7. května 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

ZÁPIS - Pondělí, 11. května 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

ZÁPIS - Středa, 20. května 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

ZÁPIS - Úterý, 2. června 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 302 - Návrh zprávy Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 303 - 482 - Návrh zprávy Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

NÁVRH STANOVISKA Evropská strategie pro data

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 135 - Návrh stanoviska Právní rámec EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

STANOVISKO o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

NÁVRH STANOVISKA k nové strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

NÁVRH STANOVISKA k vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

NÁVRH STANOVISKA k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 2. června 2020

27-05-2020 AGRI_OJ(2020)06-02_1 PE652.508v01-00 AGRI

NÁVRH STANOVISKA k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 16 - 272 - Návrh stanoviska Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

NÁVRH STANOVISKA k doporučení Komise k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU

28-04-2020 AGRI_PA(2020)650488 PE650.488v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 30. dubna 2020

24-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-30_1 PE650.550v01-00 AGRI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 28. dubna 2020

23-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-27_1 PE650.531v01-00 AGRI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 15. dubna 2020

08-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-15_1 PE650.409v01-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 108 - Návrh stanoviska Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

02-04-2020 AGRI_AM(2020)650344 PE650.344v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648613 PE648.613v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

NÁVRH STANOVISKA k dopadům pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648630 PE648.630v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648511 PE648.511v01-00 AGRI
Norbert LINS

Stanovisko k záchranné síti na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648638 PE648.638v01-00 AGRI
Norbert LINS

ZÁPIS - Pondělí, 17. února 2020 - Úterý, 18. února 2020

05-03-2020 AGRI_PV(2020)02-17-1 PE648.355v01-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 106 - 314 - Návrh zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648383 PE648.383v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 315 - 506 - Návrh zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648384 PE648.384v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

NÁVRH ZPRÁVY o Evropské strategii v oblasti lesnictví – dalším postupu

25-02-2020 AGRI_PR(2020)645118 PE645.118v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 15 - 67 - Návrh stanoviska Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

25-02-2020 AGRI_AM(2020)648380 PE648.380v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

NÁVRH STANOVISKA k posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

24-02-2020 AGRI_PA(2020)648361 PE648.361v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ZÁPIS - Středa, 22. ledna 2020 - Čtvrtek, 23. ledna 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00 AGRI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

STANOVISKO k politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00 AGRI
Mairead McGUINNESS

ZÁPIS - Středa, 4. prosince 2019 - Čtvrtek, 5. prosince 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00 AGRI

ZÁPIS - Úterý, 5. listopadu 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00 AGRI

ZÁPIS - Pondělí, 18. listopadu 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 129 - Návrh stanoviska Politika v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 55 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

NÁVRH STANOVISKA k politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00 AGRI
Zbigniew KUŹMIUK

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00 AGRI
Herbert DORFMANN

ZÁPIS - Středa, 25. září 2019

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00 AGRI