Nejnovější události

Next AGRI meetings - 2020 -

14-01-2020 - 11:55

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

09:00 / 13:00 AGRI

Multimediální Kknihovna

22-01-2020 - 09:11
AGRI Schůze
05-12-2019 - 09:11
AGRI ENVI PETI Schůze
04-12-2019 - 14:39
AGRI ENVI Schůze

Uvítání

Norbert Lins

Vítejte ve výboru AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) hraje významnou úlohu při utváření Společné zemědělské politiky (SZP) a také politiky v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, jakosti zemědělské produkce, lesnictví a agrolesnictví Unie. Hlavní část této činnosti spočívá v přípravě zpráv k legislativním návrhům spadajícím do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, které mají být přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy