Please fill this field

Dokumenty ke schůzím

Přístup k dokumentům ke schůzím

Všechny dokumenty související s nadcházejícími a předchozími schůzemi jsou přístupné z jednoho místa. Po zvolení data schůze se zobrazí seznam příslušných dokumentů ke každému bodu na pořadu jednání ve všech dostupných jazycích. Dokumenty lze otevřít přímo v prohlížeči, poslat elektronickou poštou nebo stáhnout a uložit.

Příští schůze


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
Remote participation. AGRI extraordinary meeting


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
Remote participation. AGRI extraordinary meeting


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze
Remote participation. AGRI extraordinary meeting