Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 22. ledna 2020 - Čtvrtek, 23. ledna 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

  Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

08-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

  MINUTES - Tuesday, 5 November 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Monday, 18 November 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00
AGRI

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 129 - Návrh stanoviska Politika v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 55 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 4. prosince 2019

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

NÁVRH STANOVISKA k politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019