Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion 2018 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

12-12-2019 CULT_AM(2019)644968 PE644.968v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644902 PE644.902v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion 2018 discharge: European Asylum Support Office (EASO)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644906 PE644.906v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Data Protection Supervisor

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644908 PE644.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion 2018 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644909 PE644.909v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644910 PE644.910v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: EU Judicial Cooperation Unit (Eurojust)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644911 PE644.911v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644912 PE644.912v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644913 PE644.913v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion 2018 discharge: European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644914 PE644.914v01-00
LIBE

Roberta METSOLA