Please fill this field

Dokumenty ke schůzím

Přístup k dokumentům ke schůzím

Všechny dokumenty související s nadcházejícími a předchozími schůzemi jsou přístupné z jednoho místa. Po zvolení data schůze se zobrazí seznam příslušných dokumentů ke každému bodu na pořadu jednání ve všech dostupných jazycích. Dokumenty lze otevřít přímo v prohlížeči, poslat elektronickou poštou nebo stáhnout a uložit.

Příští schůze


Brusel : JAN - 6Q1

Koordinátoři
SCHŮZE KOORDINÁTORŮ VÝBORU CONT NA DÁLKU

Pořad jednání


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU CONT NA DÁLKU

Pořad jednání


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze
MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU CONT - ÚČAST NA DÁLKU

Pořad jednání