Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2018

2019/2128(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
CONT

Joachim KUHS [ID]

příslušný výbor

Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018

2019/2127(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

2019/2055(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

2019/2056(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada

2019/2057(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr

2019/2058(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Účetní dvůr

2019/2059(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropský hospodářský a sociální výbor

2019/2060(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropský výbor regionů

2019/2061(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - evropský veřejný ochránce práv

2019/2062(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

příslušný výbor