Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

STANOVISKO ke zprávě o provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

NÁVRH STANOVISKA k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

18-06-2020 CULT_PA(2020)653852 PE653.852v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 26 – 104 - Návrh stanoviska Evropský rok železnice (2021)

16-06-2020 CULT_AM(2020)653797 PE653.797v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) 2021–2027: Podpora talentů a kapacity pro inovace v Evropě

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 56 - Návrh stanoviska Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci - sdělení Komise

05-06-2020 CULT_AM(2020)652647 PE652.647v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 13 - Návrh stanoviska Nová strategie EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj

02-06-2020 CULT_AM(2020)652553 PE652.553v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

ZÁPIS - Úterý, 2. června 2020

02-06-2020 CULT_PV(2020)06-02-1 PE653.793v01-00 CULT

NÁVRH STANOVISKA Evropská strategie pro data

29-05-2020 CULT_PA(2020)652540 PE652.540v01-00 CULT
Radka MAXOVÁ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 2. června 2020

28-05-2020 CULT_OJ(2020)06-02_1 PE652.534v01-00 CULT

ZÁPIS - Čtvrtek, 28. května 2020

28-05-2020 CULT_PV(2020)05-28-1 PE652.648v01-00 CULT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 56 - Návrh stanoviska Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

27-05-2020 CULT_AM(2020)652450 PE652.450v01-00 CULT
Romeo FRANZ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

25-05-2020 CULT_PA(2020)650707 PE650.707v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

Stanovisko k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

12-05-2020 CULT_AL(2020)650453 PE650.453v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NÁVRH STANOVISKA k silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci

11-05-2020 CULT_PA(2020)650720 PE650.720v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 163 - Návrh zprávy Účinná opatření pro ekologičtější programy Erasmus +, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity

07-05-2020 CULT_AM(2020)650688 PE650.688v01-00 CULT
Laurence FARRENG

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 49 - Návrh stanoviska Kvalitní stáže v EU

06-05-2020 CULT_AM(2020)650482 PE650.482v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 77 - Návrh stanoviska Posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné výroky, dezinformace a úloha platforem

06-05-2020 CULT_AM(2020)650615 PE650.615v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 40 - Návrh stanoviska Zpráva o provádění národních strategií integrace Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

04-05-2020 CULT_AM(2020)650484 PE650.484v01-00 CULT
Peter POLLÁK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 79 - Návrh stanoviska Vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

04-05-2020 CULT_AM(2020)650485 PE650.485v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ZÁPIS - Pondělí, 4. května 2020

04-05-2020 CULT_PV(2020)05-04-1 PE650.686v01-00 CULT

NÁVRH STANOVISKA k nové strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj

27-04-2020 CULT_PA(2020)650355 PE650.355v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 155 - Návrh zprávy Naplňování účinného politického odkazu v rámci Evropského roku kulturního dědictví

27-04-2020 CULT_AM(2020)650487 PE650.487v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 37 - Návrh stanoviska Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

27-04-2020 CULT_AM(2020)650540 PE650.540v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 51 - Návrh stanoviska Akt o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv

27-04-2020 CULT_AM(2020)650541 PE650.541v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

NÁVRH STANOVISKA k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

27-04-2020 CULT_PA(2020)650553 PE650.553v01-00 CULT
Romeo FRANZ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 12 - Návrh stanoviska Strategie EU pro rovnost žen a mužů

14-04-2020 CULT_AM(2020)648520 PE648.520v01-00 CULT
Christine ANDERSON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 84 - Návrh stanoviska Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu

14-04-2020 CULT_AM(2020)650393 PE650.393v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 14 - Návrh stanoviska Podpora rovnosti žen a mužů na studijních a pracovních pozicích v přírodních vědách, technologii, inženýrství a matematice (STEM)

14-04-2020 CULT_AM(2020)650403 PE650.403v01-00 CULT
Christine ANDERSON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 88 - Návrh stanoviska Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

14-04-2020 CULT_AM(2020)650405 PE650.405v01-00 CULT
Łukasz KOHUT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 70 - Návrh stanoviska Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence

07-04-2020 CULT_AM(2020)650379 PE650.379v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NÁVRH ZPRÁVY o účinných opatřeních pro ekologičtější programy Erasmus +, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity

30-03-2020 CULT_PR(2020)648431 PE648.431v01-00 CULT
Laurence FARRENG

Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

30-03-2020 CULT_AL(2020)648642 PE648.642v01-00 CULT
Romeo FRANZ

NÁVRH STANOVISKA k posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné výroky, dezinformace a úloha platforem

27-03-2020 CULT_PA(2020)648611 PE648.611v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

NÁVRH STANOVISKA obsahující doporučení Komisi ke kvalitním stážím v EU

25-03-2020 CULT_PA(2020)648619 PE648.619v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

NÁVRH STANOVISKA ke zprávě o provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boji proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

24-03-2020 CULT_PA(2020)648518 PE648.518v01-00 CULT
Peter POLLÁK

NÁVRH STANOVISKA k aktu o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv

23-03-2020 CULT_PA(2020)648588 PE648.588v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

NÁVRH STANOVISKA k vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

23-03-2020 CULT_PA(2020)648598 PE648.598v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

NÁVRH STANOVISKA obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

20-03-2020 CULT_PA(2020)648593 PE648.593v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ZÁPIS - Středa, 19. února 2020

26-02-2020 CULT_PV(2020)02-19-1 PE648.378v01-00 CULT

NÁVRH ZPRÁVY o dosažení účinného politického odkazu Evropského roku kulturního dědictví

25-02-2020 CULT_PR(2020)646985 PE646.985v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 29 - Návrh stanoviska Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

24-02-2020 CULT_AM(2020)648367 PE648.367v01-00 CULT
Romeo FRANZ

NÁVRH STANOVISKA ke strategii EU pro rovnost žen a mužů

21-02-2020 CULT_PA(2020)648267 PE648.267v01-00 CULT
Christine ANDERSON

NÁVRH STANOVISKA k regulačnímu rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

21-02-2020 CULT_PA(2020)648348 PE648.348v01-00 CULT
Łukasz KOHUT

NÁVRH STANOVISKA Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu

20-02-2020 CULT_PA(2020)648287 PE648.287v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

NÁVRH STANOVISKA k prosazování rovnosti žen a mužů ve vzdělávání a zaměstnání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (obory STEM)

20-02-2020 CULT_PA(2020)648341 PE648.341v01-00 CULT
Christine ANDERSON

NÁVRH STANOVISKA k právům duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence

20-02-2020 CULT_PA(2020)648351 PE648.351v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

STANOVISKO o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020

19-02-2020 CULT_AD(2020)646848 PE646.848v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ZÁPIS - Úterý, 21. ledna 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00 CULT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 19. února 2020

07-02-2020 CULT_OJ(2020)02-19_1 PE647.055v01-00 CULT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 54 - Návrh stanoviska Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020

30-01-2020 CULT_AM(2020)646882 PE646.882v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NÁVRH STANOVISKA k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

30-01-2020 CULT_PA(2020)646979 PE646.979v01-00 CULT
Romeo FRANZ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 32 - 99 - Návrh stanoviska Evropský inovační a technologický institut (přepracované znění)

28-01-2020 CULT_AM(2020)646929 PE646.929v01-00 CULT
Christian EHLER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 96 - 244 - Návrh stanoviska k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) 2021–2027: Podpora talentů a kapacity pro inovace v Evropě

28-01-2020 CULT_AM(2020)646942 PE646.942v01-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020 EN

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ZÁPIS - Středa, 4. prosince 2019

15-01-2020 CULT_PV(2019)12-04-1 PE644.997v02-00 CULT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 21. ledna 2020

09-01-2020 CULT_OJ(2020)01-21_1 PE645.109v01-00 CULT

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) 2021–2027: Podpora talentů a kapacity pro inovace v Evropě

17-12-2019 CULT_PA(2019)644924 PE644.924v01-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

16-12-2019 CULT_PA(2019)644884 PE644.884v01-00 CULT
Christian EHLER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 20 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

12-12-2019 CULT_AM(2019)644966 PE644.966v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 7 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

12-12-2019 CULT_AM(2019)644968 PE644.968v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ZÁPIS - Úterý, 5. listopadu 2019

15-11-2019 CULT_PV(2019)11-05-1 PE643.209v01-00 CULT

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

15-11-2019 CULT_PA(2019)643224 PE643.224v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018

15-11-2019 CULT_PA(2019)643225 PE643.225v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ZÁPIS - Úterý, 24. září 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)09-24-1 PE641.327v01-00 CULT

ZÁPIS - Úterý, 1. října 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)10-01-1 PE641.384v01-00 CULT

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 30. září 2019

26-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-30_1 PE641.303v01-00 CULT ITRE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 3. října 2019

26-09-2019 CULT_OJ(2019)10-03_1 PE641.282v01-00 CULT LIBE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 1. října 2019

25-09-2019 CULT_OJ(2019)10-01_1 PE641.279v01-00 CULT