Please fill this field

Hlasování

Jmenovité hlasování je povinné při jediném nebo konečném hlasování jak o legislativních, tak o nelegislativních zprávách, o kterých se hlasuje ve výboru. Kromě toho, pokud předseda rozhodne, že hlasování proběhne za použití elektronického hlasovacího zařízení, nebo pokud o to požádají členové, politická skupina nebo skupiny dosahující přinejmenším vysoké prahové hodnoty ve výboru, hlasování může proběhnout formou jmenovitého hlasování.

Na této stránce naleznete výsledky jmenovitého hlasování, přičemž u každého člena je uvedeno, jak hlasoval.

Roll call votes 22 June 2020

Roll call votes 2 June 2020

Roll call votes 19 February 2020

Roll call votes 21 January 2020

Roll call votes 1 October 2019

Roll call votes 22 July 2019

Roll call votes 11 March 2019

Roll call votes 20 February 2019

Roll call votes 4 February 2019

Roll call votes 22 January 2019

Load more