Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 20. února 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 19. února 2020 - Čtvrtek, 20. února 2020

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 19. února 2020 - Čtvrtek, 20. února 2020

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020 - Thursday, 20 February 2020

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 19. února 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 17. února 2020

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 17. února 2020 - Úterý, 18. února 2020

17-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-17_1 PE647.061v02-00
ITRE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 17. února 2020 - Úterý, 18. února 2020

17-02-2020 AGRI_OJ(2020)02-17_1 PE647.124v02-00
AGRI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 17. února 2020 - Úterý, 18. února 2020

17-02-2020 DROI_OJ(2020)02-17_1 PE647.133v01-00
DROI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 19. února 2020 - Čtvrtek, 20. února 2020

13-02-2020 AFET_OJ(2020)02-19_1 PE648.261v01-00
AFET