Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 23 January 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 22. ledna 2020 - Čtvrtek, 23. ledna 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 20. ledna 2020 - Úterý, 21. ledna 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 20. ledna 2020 - Úterý, 21. ledna 2020

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 20. ledna 2020 - Úterý, 21. ledna 2020

20-01-2020 TRAN_OJ(2020)01-20_1 PE645.113v02-00
TRAN

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 20. ledna 2020 - Úterý, 21. ledna 2020

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 23 January 2020

15-01-2020 CJ36_OJ(2020)01-23_1 PE646.832v01-00
ENVI ECON

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

15-01-2020 DROI_OJ(2020)01-22_1 PE646.840v01-00
DROI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 21. ledna 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET