Návrhy stanovisek


Návrh stanoviska je dokument vypracovaný poslancem, který byl jmenován zpravodajem pro stanovisko. Návrh je poté předán výboru pověřenému vypracováním stanoviska za účelem provedení případných změn a hlasování.
V případě legislativních zpráv jsou návrhy stanovisek předkládány v podobě pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu Komise a je-li to zapotřebí, jsou doplněny stručným odůvodněním. Jedná-li se o nelegislativní zprávy, mají návrhy stanovisek podobu návrhů, které jsou v případě přijetí předány výboru pověřenému vypracováním zprávy, aby je připojil ke zprávě. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek před hlasováním výboru pověřeným vypracováním stanoviska.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem návrhům stanovisek.

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643078 PE643.078v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643080 PE643.080v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643082 PE643.082v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643083 PE643.083v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643084 PE643.084v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci na rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643085 PE643.085v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643086 PE643.086v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643087 PE643.087v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643088 PE643.088v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643089 PE643.089v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019