Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

10-12-2019 LIBE_PR(2019)643171 PE643.171v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

09-12-2019 LIBE_PR(2019)643227 PE643.227v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639867 PE639.867v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Network and Information Security (now the European Union Agency for Cybersecurity) for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639868 PE639.868v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639879 PE639.879v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639922 PE639.922v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement and Cooperation (Europol) for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639924 PE639.924v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639854 PE639.854v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639856 PE639.856v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639857 PE639.857v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-01-2020