Please fill this field

O výborech

Uvítání

Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI) Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI)
DROI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vítejte na webových stránkách podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva.

V dnešním světě, kdy je postavení mezinárodně zakotvených lidských práv neustále oslabováno, zůstává Evropská unie pevně odhodlána chránit a podporovat univerzální platnost těchto práv ve své vnitřní i vnější politice.

Evropský parlament a jeho podvýbor pro lidská práva (DROI) upozorňují na konkrétní situace v této oblasti, vedou dialog s širokou řadou partnerů a dohlížejí na dodržování lidských práv ve vnější činnosti EU, přičemž kladou silný důraz na to, aby mezi všemi vnějšími politikami Unie (např. ve věci obchodu, azylu a migrace) a její lidskoprávní politikou převládal soulad.

Jednou z hlavních úloh podvýboru je dohlížet na provádění unijní politiky v této oblasti a na to, jaký má tato politika vliv na upevňování respektu vůči lidským právům, zásadám právního státu a demokratickým normám v partnerských zemích. Dohlíží také na to, jak k naplňování tohoto účelu jednání Unie přispívá.

Prostřednictvím výměn názorů, studií, zpráv, pracovních cest do partnerských zemí a za pomoci mezinárodních a regionálních lidskoprávních organizací i kroků navazujících na usnesení o naléhavých otázkách bude podvýbor usilovat o řešení neustále narůstajícího počtu výzev a konfliktů v oblasti lidských práv, přičemž bude usilovat o vzájemné pochopení zúčastněných stran. Zároveň bude hledat možné cesty ke zlepšení situace v tomto směru a zvažovat příslušné kroky.

Jednání našeho podvýboru jsou přenášena po internetu a sledovat nás můžete také na twitteru @EP_HumanRights.

Jednání našeho podvýboru jsou přenášena po internetu a sledovat nás můžete také na twitteru @EP_HumanRights.
předsedkyně
Kontaktní údaje