Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

Euro digitale EN

23-10-2020 ECON_QZ(2020)659023 PE659.023v01-00 ECON

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 27. října 2020

20-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-27_2 PE659.071v01-00 BUDG ECON

Ressources de la Banque centrale européenne FR

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY

AMENDMENTS 14 - 133 - Draft report Amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

14-10-2020 ECON_AM(2020)658929 PE658.929v01-00 ECON
Markus FERBER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 25 - 88 - Návrh zprávy Pozměňující nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

14-10-2020 ECON_AM(2020)658992 PE658.992v01-00 ECON
Paul TANG

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 - 65 - Návrh zprávy o návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na pandemii COVID-19

14-10-2020 ECON_AM(2020)658993 PE658.993v01-00 ECON
Othmar KARAS

Using AnaCredit for climate neutral lending EN

09-10-2020 ECON_QZ(2020)658818 PE658.818v01-00 ECON
Ernest URTASUN

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 12. října 2020

08-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-12_1 PE658.897v01-00 BUDG ECON

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

08-10-2020 ECON_PR(2020)658908 PE658.908v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 56 - Návrh stanoviska Zřízení nezávislého etického orgánu v zájmu zvýšení transparentnosti a bezúhonnosti v institucích EU

07-10-2020 ECON_AM(2020)658867 PE658.867v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty

06-10-2020 ECON_PR(2020)658859 PE658.859v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku

05-10-2020 ECON_PR(2020)657280 PE657.280v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

05-10-2020 ECON_PR(2020)658798 PE658.798v01-00 ECON
Paul TANG

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na pandemii COVID-19

05-10-2020 ECON_PR(2020)658799 PE658.799v01-00 ECON
Othmar KARAS

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu

02-10-2020 A9-0173/2020 PE655.852v02-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

NÁVRH STANOVISKA k návrhu na téma směrem k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO

02-10-2020 ECON_PA(2020)657390 PE657.390v01-00 ECON
Luis GARICANO

Request for response to the relation of M1 expansion and real GDP EN

30-09-2020 ECON_QZ(2020)657412 PE657.412v01-00 ECON
Gunnar BECK

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pátek, 2. října 2020

29-09-2020 ECON_OJ(2020)10-02_1 PE658.774v01-00 ECON

ZÁPIS - Pondělí, 29. června 2020 - Čtvrtek, 2. července 2020

28-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v02-00 ECON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1067 - 1518 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 28. září 2020

25-09-2020 CJ16_OJ(2020)09-28_1 PE658.719v01-00 BUDG ECON

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

25-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v03-00 ECON
Margarida MARQUES

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937

23-09-2020 ECON_PR(2020)655757 PE655.757v01-00 ECON
Eugen JURZYCA

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

23-09-2020 ECON_PR(2020)655764 PE655.764v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 118 - 569 - Návrh zprávy k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 570 - 1066 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1519 – 1715 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

NÁVRH ZPRÁVY o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2020

22-09-2020 ECON_PR(2020)653782 PE653.782v01-00 ECON
Sven SIMON

ZÁPIS - Pondělí, 22. června 2020 - Čtvrtek, 25. června 2020

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-22-1 PE654.022v01-00 ECON

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

18-09-2020 ECON_PR(2020)657375 PE657.375v01-00 ECON
Markus FERBER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 33 - 588 - Návrh zprávy Zavedení programu InvestEU

15-09-2020 CJ16_AM(2020)657232 PE657.232v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

NÁVRH STANOVISKA o zřízení nezávislého etického orgánu v zájmu zvýšení transparentnosti a bezúhonnosti v institucích EU

11-09-2020 ECON_PA(2020)657256 PE657.256v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ZÁPIS - Čtvrtek, 28. května 2020

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

ZÁPIS - Středa, 2. září 2020

08-09-2020 ECON_PV(2020)09-02-1 PE657.175v01-00 ECON

TLTRO III - Housing Finance EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657139 PE657.139v01-00 ECON
Markus FERBER

Appointment of the governor of the Bank of Portugal EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657160 PE657.160v01-00 ECON
Nuno MELO

NÁVRH ZPRÁVY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU

04-09-2020 CJ16_PR(2020)655923 PE655.923v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 73 – 402 - Návrh zprávy Návrh nařízení

03-09-2020 CJ16_AM(2020)657172 PE657.172v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 30 - 296 - Návrh zprávy Uvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

02-09-2020 CJ16_AM(2020)657150 PE657.150v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

01-09-2020 CJ16_PR(2020)655950 PE655.950v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Wirecard AG ownership control procedure EN

01-09-2020 ECON_QZ(2020)655958 PE655.958v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování předsedy výboru pro dohled nad ústředními protistranami Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

28-08-2020 ECON_PR(2020)655965 PE655.965v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování nezávislého člena výboru pro dohled nad ústředními protistranami Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

28-08-2020 ECON_PR(2020)655966 PE655.966v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování nezávislého člena výboru pro dohled nad ústředními protistranami Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

28-08-2020 ECON_PR(2020)655967 PE655.967v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 2. září 2020

28-08-2020 ECON_OJ(2020)09-02_1 PE655.969v01-00 ECON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 57 - 255 - Návrh zprávy Změna nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu solventnosti

27-08-2020 CJ16_AM(2020)655933 PE655.933v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 60 - Návrh stanoviska Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

26-08-2020 ECON_AM(2020)655919 PE655.919v01-00 ECON
Margarida MARQUES

The ECB's asset purchases and climate action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655858 PE655.858v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

The ECB's late action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655859 PE655.859v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu solventnosti

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

Deflationary Preassures and The ECB’s Strategic Review EN

23-07-2020 ECON_QZ(2020)655687 PE655.687v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 336 - Návrh zprávy Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů

16-07-2020 ECON_AM(2020)654028 PE654.028v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

ZÁPIS - Pondělí, 13. července 2020

15-07-2020 ECON_PV(2020)07-13-1 PE655.674v01-00 ECON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 285 - Návrh zprávy Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020

13-07-2020 ECON_AM(2020)655649 PE655.649v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654053 PE654.053v01-00 ECON
Brando BENIFEI

ECB supervision of Wirecard EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654054 PE654.054v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 365 - Návrh zprávy Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů

08-07-2020 ECON_AM(2020)654084 PE654.084v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 572 - Návrh zprávy Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY