Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

The ECB's asset purchases and climate action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655858 PE655.858v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

The ECB's late action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655859 PE655.859v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/1017 as regards creation of a Solvency Support Instrument EN

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Technical Support Instrument EN

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Alexandra GEESE Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

Deflationary Preassures and The ECB’s Strategic Review EN

23-07-2020 ECON_QZ(2020)655687 PE655.687v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

AMENDMENTS 1 - 336 - Draft report Further development of the Capital Markets Union (CMU): improving access to capital market finance, in particular by SMEs, and further enabling retail investor participation EN

16-07-2020 ECON_AM(2020)654028 PE654.028v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

ZÁPIS - Pondělí, 13. července 2020

15-07-2020 ECON_PV(2020)07-13-1 PE655.674v01-00 ECON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 285 - Návrh zprávy Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020

13-07-2020 ECON_AM(2020)655649 PE655.649v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654053 PE654.053v01-00 ECON
Brando BENIFEI

ECB supervision of Wirecard EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654054 PE654.054v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

AMENDMENTS 1 - 365 - Draft report Digital Finance: emerging risks in crypto-assets - regulatory and supervisory challenges in the area of financial services, institutions and markets EN

08-07-2020 ECON_AM(2020)654084 PE654.084v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 572 - Návrh zprávy Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653972 PE653.972v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653973 PE653.973v01-00 ECON
Manon AUBRY

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví

25-06-2020 ECON_PR(2020)648505 PE648.505v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

25-06-2020 ECON_PA(2020)653964 PE653.964v01-00 ECON
Margarida MARQUES

ZÁPIS - Pondělí, 15. června 2020

19-06-2020 ECON_PV(2020)06-15-1 PE653.838v02-00 ECON

NÁVRH ZPRÁVY o dalším rozvoji unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů

17-06-2020 ECON_PR(2020)648524 PE648.524v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Supplementary question about the distribution of dividends by Bankia on March 27, 2020 EN

16-06-2020 ECON_QZ(2020)653784 PE653.784v01-00 ECON
Clara PONSATÍ OBIOLS

NÁVRH ZPRÁVY o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020

15-06-2020 ECON_PR(2020)652447 PE652.447v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19

09-06-2020 ECON_PR(2020)652577 PE652.577v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19

09-06-2020 ECON_PR(2020)652578 PE652.578v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

ZÁPIS - Pondělí, 8. června 2020 - Úterý, 9. června 2020

08-06-2020 ECON_PV(2020)06-08-1 PE653.893v01-00 ECON

NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi o digitálním financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů

04-06-2020 ECON_PR(2020)650539 PE650.539v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

NÁVRH ZPRÁVY k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

ZÁPIS - Pondělí, 27. dubna 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)04-27-1 PE650.584v01-00 ECON

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652427 PE652.427v01-00 ECON
Marco ZANNI

Perguntas escritas ao BCE e ao CUR em 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652431 PE652.431v01-00 ECON
Nuno MELO

ZÁPIS - Pondělí, 25. května 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-25-1 PE652.461v01-00 ECON

ZÁPIS - Čtvrtek, 7. května 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-07-1 PE652.498v01-00 ECON

ECB’s deliberations and assessments on the macroeconomic impact of the Public Sector Purchasing Programme (PSPP) EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652505 PE652.505v01-00 ECON
Sven SIMON

Domestic investor base of a Euro area sovereign bonds EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652509 PE652.509v01-00 ECON
Luis GARICANO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 59 - 183 - Návrh stanoviska Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

02-06-2020 ECON_AM(2020)652545 PE652.545v01-00 ECON
Henrike HAHN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 184 - 464 - Návrh stanoviska Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

02-06-2020 ECON_AM(2020)652564 PE652.564v01-00 ECON
Henrike HAHN

ZÁPIS - Pondělí, 18. května 2020 - Středa, 20. května 2020

29-05-2020 ECON_PV(2020)05-18-1 PE652.429v01-00 ECON

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 27. května 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 20 - 115 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19

27-05-2020 ECON_AM(2020)652494 PE652.494v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

STANOVISKO k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

25-05-2020 ECON_AD(2020)648489 PE648.489v02-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)650689 PE650.689v01-00 ECON
Marco ZANNI

Preguntas escritas al BCE y a la JUR en 2020 EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)650690 PE650.690v01-00 ECON
Ernest URTASUN

ECB and the promotion of the Charter of Fundamental Rights EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)652426 PE652.426v01-00 ECON
Clare DALY

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 26. května 2020

22-05-2020 CJ16_OJ(2020)05-26_1 PE652.415v01-00 BUDG ECON

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19

20-05-2020 ECON_PR(2020)652396 PE652.396v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

AMENDMENTS 24 - 180 - Draft report Governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area EN

19-05-2020 ECON_AM(2020)652297 PE652.297v01-00 ECON
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 28. května 2020

19-05-2020 CJ36_OJ(2020)05-28_1 PE652.400v01-00 ECON ENVI

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování a ke změně nařízení (EU) 2019/2088

18-05-2020 CJ36_PR(2020)652329 PE652.329v01-00 ECON ENVI
Bas EICKHOUT Sirpa PIETIKÄINEN

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

14-05-2020 ECON_PA(2020)650729 PE650.729v02-00 ECON
Henrike HAHN

ZÁPIS - Úterý, 21. dubna 2020

08-05-2020 ECON_PV(2020)04-21-1 PE650.573v01-00 ECON

ZÁPIS - Úterý, 5. května 2020

08-05-2020 ECON_PV(2020)05-05-1 PE650.676v01-00 ECON

Purchase of sovereign bonds in the context of the covid-19 crisis EN

05-05-2020 ECON_QZ(2020)650620 PE650.620v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ Domènec RUIZ DEVESA

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

05-05-2020 ECON_QZ(2020)650621 PE650.621v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 5. května 2020

30-04-2020 ECON_OJ(2020)05-05_1 PE650.622v01-00 ECON

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

23-04-2020 ECON_AM(2020)650530 PE650.530v01-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

NÁVRH ZPRÁVY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

20-04-2020 CJ16_PR(2020)648526 PE648.526v01-00 BUDG ECON
Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 21. dubna 2020

20-04-2020 ECON_OJ(2020)04-21_1 PE650.500v01-00 ECON

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správním rámci pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu

16-04-2020 ECON_PR(2020)648522 PE648.522v01-00 ECON
Dragoș PÎSLARU

Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2020 EN

15-04-2020 ECON_QZ(2020)650382 PE650.382v01-00 ECON
Emmanouil FRAGKOS

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

15-04-2020 ECON_QZ(2020)650441 PE650.441v01-00 ECON
Marco ZANNI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 15. dubna 2020

14-04-2020 CJ12_OJ(2020)04-15_1 PE650.435v01-00 ECON LIBE