Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis EN

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on the right to disconnect EN

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

DRAFT REPORT on Access to decent and affordable housing for all EN

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

AMENDMENTS 1 - 406 - Draft report Employment and social policies of the euro area 2020 EN

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

STANOVISKO ke strategii EU pro rovnost žen a mužů

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

DRAFT OPINION on reversing demographic trends in EU regions using cohesion policy instruments EN

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OPINION on a New Industrial Strategy for Europe EN

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

AMENDMENTS 11 - 96 - Draft opinion Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NÁVRH STANOVISKA Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NÁVRH ZPRÁVY o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

STANOVISKO k provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 162 - Návrh stanoviska Posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 127 - Návrh stanoviska Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

NÁVRH STANOVISKA k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

NÁVRH ZPRÁVY o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 174 - Návrh stanoviska Nová průmyslová strategie pro Evropu

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ZÁPIS - Čtvrtek, 11. června 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

ZÁPIS - Pondělí, 15. června 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA k nové průmyslové strategii pro Evropu

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 164 - Návrh stanoviska Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Stanovisko formou dopisu k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 27. května 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH STANOVISKA obsahující doporučení Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Doporučení výboru EMPL pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 221 - Návrh stanoviska Strategie EU pro rovnost žen a mužů

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ZÁPIS - Úterý, 26. května 2020

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

ZÁPIS - Středa, 20. května 2020

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA Posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 71 - 230 - Návrh stanoviska Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 231 - 488 - Návrh stanoviska Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

NÁVRH STANOVISKA k provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 34 - 141 - Návrh zprávy Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 142 - 242 - Návrh zprávy Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ZÁPIS - Čtvrtek, 7. května 2020

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ZÁPIS - Čtvrtek, 20. února 2020

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA ke strategii EU pro rovnost žen a mužů

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

NÁVRH POSTOJE VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III – Komise

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 25 - 148 - Návrh stanoviska Zřízení programu na podporu reforem

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ZÁPIS - Pondělí, 17. února 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00 EMPL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 448 - Návrh usnesení Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17 - 75 - Návrh zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00 EMPL
Manuel PIZARRO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 449 - 465 - Návrh usnesení Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1–199 - Návrh zprávy Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00 EMPL
Klára DOBREV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 200–360 - Návrh zprávy Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00 EMPL
Klára DOBREV

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 28. ledna 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00 EMPL

ZÁPIS - Úterý, 28. ledna 2020

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00 EMPL

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na rozpočtový rok 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) na rozpočtový rok 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na rozpočtový rok 2018

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ZÁPIS - Středa, 22. ledna 2020 - Čtvrtek, 23. ledna 2020

22-01-2020 EMPL_PV(2020)01-22-1 PE646.894v01-00 EMPL

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 27. ledna 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00 ECON EMPL

NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00 EMPL
Klára DOBREV

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00 EMPL
Manuel PIZARRO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 17 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) na rozpočtový rok 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 15 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ