Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 300 - 505 - Draft report A strong social Europe for Just Transitions EN

22-10-2020 EMPL_AM(2020)659082 PE659.082v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

AMENDMENTS 1 - 299 - Draft report A strong social Europe for Just Transitions EN

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 300 - Návrh zprávy Starý kontinent stárne – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 301 - 579 - Návrh zprávy Starý kontinent stárne – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

STANOVISKO k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

STANOVISKO k posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

Postoj k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors).

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH ZPRÁVY o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

NÁVRH ZPRÁVY o provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 145 - Návrh stanoviska Nové způsoby legální migrace pracovních sil

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 140 - Návrh stanoviska o zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 347 - Návrh zprávy Právo odpojit se

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 65 - 261 - Návrh stanoviska Zřízení facility na podporu oživení a odolnosti

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH ZPRÁVY o stárnutí starého kontinentu – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 2020

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

ZÁPIS - Čtvrtek, 16. července 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 360 - Návrh zprávy Přístup k důstojnému a dostupnému bydlení pro všechny

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

NÁVRH STANOVISKA k utváření politiky v oblasti digitálního vzdělávání

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 82 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ZÁPIS - Pondělí, 7. září 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 140 - Návrh stanoviska Nová strategie pro evropské malé a střední podniky

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 181 - 447 - Návrh zprávy o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 42 - 163 - Návrh stanoviska Zřízení nástroje pro technickou podporu

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 8 - 30 - Návrh zprávy k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 180 - Návrh zprávy Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

STANOVISKO Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NÁVRH STANOVISKA o nových způsobech legální migrace pracovních sil

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NÁVRH STANOVISKA k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi k právu odpojit se

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

NÁVRH ZPRÁVY o přístupu k důstojnému a dostupnému bydlení pro všechny

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 406 - Návrh zprávy Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

STANOVISKO ke strategii EU pro rovnost žen a mužů

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

NÁVRH STANOVISKA o zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

STANOVISKO k nové průmyslové strategii pro Evropu

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 11 - 96 - Návrh stanoviska Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NÁVRH STANOVISKA Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NÁVRH ZPRÁVY o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

STANOVISKO k provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 162 - Návrh stanoviska Posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 127 - Návrh stanoviska Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

NÁVRH STANOVISKA k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

NÁVRH ZPRÁVY o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ZÁPIS - Pondělí, 22. června 2020 - Úterý, 23. června 2020

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 174 - Návrh stanoviska Nová průmyslová strategie pro Evropu

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ZÁPIS - Čtvrtek, 11. června 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

ZÁPIS - Pondělí, 15. června 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA k nové průmyslové strategii pro Evropu

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 164 - Návrh stanoviska Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Stanovisko formou dopisu k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 27. května 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH STANOVISKA obsahující doporučení Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ZÁPIS - Středa, 27. května 2020

27-05-2020 EMPL_PV(2020)05-27-1 PE652.551v01-00 EMPL

Doporučení výboru EMPL pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 221 - Návrh stanoviska Strategie EU pro rovnost žen a mužů

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ZÁPIS - Úterý, 26. května 2020

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

ZÁPIS - Středa, 20. května 2020

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL