Please fill this field

Dokumenty ke schůzím

Přístup k dokumentům ke schůzím

Všechny dokumenty související s nadcházejícími a předchozími schůzemi jsou přístupné z jednoho místa. Po zvolení data schůze se zobrazí seznam příslušných dokumentů ke každému bodu na pořadu jednání ve všech dostupných jazycích. Dokumenty lze otevřít přímo v prohlížeči, poslat elektronickou poštou nebo stáhnout a uložit.

Příští schůze


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
SPOLEČNÁ SCHŮZE VÝBORŮ EMPL-ECON NA DÁLKU - VÝMĚNA NÁZORŮ NA DOPORUČENÍ PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ

Pořad jednání