Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 20. února 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 17. února 2020

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

  MINUTES - Monday, 17 February 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00
EMPL

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 448 - Návrh usnesení Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17 - 75 - Návrh zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 449 - 465 - Návrh usnesení Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1–199 - Návrh zprávy Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 200–360 - Návrh zprávy Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 28. ledna 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00
EMPL

 

ZÁPIS - Úterý, 28. ledna 2020

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00
EMPL