Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190)

2020/0011(NLE) Nelegislativní postupy
EMPL

příslušný výbor

Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020

2019/2975(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Elena LIZZI [ID]

příslušný výbor

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2020

2019/2212(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Hodnocení programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období

2019/2203(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
EMPL

příslušný výbor

Kvalitní stáže v EU

2020/2005(INL) Postup pro legislativní podnět
EMPL

Monica SEMEDO [Renew]

příslušný výbor

Přezkum směrnice o evropské radě zaměstnanců

2019/2183(INL) Postup pro legislativní podnět
EMPL

Dennis RADTKE [PPE]

příslušný výbor

Ochrana pracovníků před azbestem

2019/2182(INL) Postup pro legislativní podnět
EMPL

Nikolaj VILLUMSEN [GUE/NGL]

příslušný výbor

Právo odpojit se

2019/2181(INL) Postup pro legislativní podnět
EMPL

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

příslušný výbor

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

2019/2188(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
EMPL

Özlem DEMIREL [GUE/NGL]

příslušný výbor

Starý kontinent stárne – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 2020

2020/2008(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
EMPL

příslušný výbor