Please fill this field

O výborech

Uvítání

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Jako předsedkyně Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví bych ráda přivítala všechny návštěvníky našich internetových stránek.

Moc dobře vím, že když chce člověk něčeho dosáhnout, musí za to bojovat. Musí navíc pozdvihnout svůj hlas a umožnit, aby i hlasy ostatních byly slyšet. A právě dialog mezi občany a naším výborem pomocí on-line prostředků nám umožní zvýšit transparentnost a přispět k lepšímu vzájemnému porozumění.

Náš výbor si uvědomuje výzvy, kterým ženy čelí, a to i navzdory mnohým úspěchům dosaženým při posilování jejich postavení. Vyslovujeme obecné znepokojení nad finanční nerovností, konkrétně nad rozdíly v odměňování žen a mužů, odmítavými reakcemi vůči právům žen, včetně práv osob LGBTIQ, nedostatečným zastoupením žen v rozhodovacím procesu, násilím páchaným na ženách a nedostatky, pokud jde o jejich práva v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Chceme dosáhnout nejen toho, že se genderové otázky stanou součástí všech politik EU. Jde nám o to, aby se rovnost pohlaví stala v EU prioritou, protože rovnost pohlaví znamená lepší právní úpravu. K tomu potřebujeme pomoc občanské společnosti a všech organizací, které se zasazují za rovná práva pro všechny.

Zveme Vás, abyste sledovali aktuality a novinky ve výboru, a to jak zde, tak v sociálních médiích. Přidejte se k nám, abychom i nadále mohli společně bojovat za rovnost a budovat Evropu, která bude nabízet stejné možnosti pro každého.

Evelyn Regner
Kontaktní údaje

Brussels Strasbourg