Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

22-07-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Opinion on the Implementation of the Dublin III Regulation EN

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

OPINION On reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

16-07-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

DRAFT OPINION on the gender dimension in Cohesion Policy EN

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

STANOVISKO ke zprávě o provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

STANOVISKO o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

ZÁPIS - Pondělí, 25. května 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

NÁVRH STANOVISKA ke zprávě o provádění vnitrostátních strategií pro integraci Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

NÁVRH ZPRÁVY o genderové perspektivě koronavirové krize a pokrizového období

09-06-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 105 - Návrh stanoviska Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásad právního státu ze strany Polské republiky

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 80 - Návrh stanoviska Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 353 - Návrh zprávy Strategie EU pro rovnost žen a mužů

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 354 - 433 - Návrh zprávy Strategie EU pro rovnost žen a mužů

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

NÁVRH STANOVISKA o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDMENTS 1 - 84 - Draft opinion The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDMENTS 1 - 95 - Draft opinion Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report Gender Equality in EU’s foreign and security policy EN

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

NÁVRH STANOVISKA k umělé inteligenci ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

NÁVRH STANOVISKA k dopadům změny klimatu na zranitelné skupiny obyvatelstva v rozvojových zemích

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

NÁVRH ZPRÁVY o strategii EU pro rovnost žen a mužů

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

NÁVRH STANOVISKA ke snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

NÁVRH ZPRÁVY o rovnosti žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ZÁPIS - Středa, 4. prosince 2019 - Čtvrtek, 5. prosince 2019

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

ZÁPIS - Středa, 22. ledna 2020

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

NÁVRH POSTOJE VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ ke stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

NÁVRH ZPRÁVY o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených v EU v rámci zdraví žen

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ZÁPIS - Středa, 6. listopadu 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

ZÁPIS - Pondělí, 18. listopadu 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1- 83 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

NÁVRH STANOVISKA k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 22. ledna 2020

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion 2018 discharge: European Institute for Gender Equality (EIGE) EN

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 1 - 209 - Draft motion for a resolution The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (The Nairobi Summit) EN

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ZÁPIS - Středa, 4. září 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

ZÁPIS - Pondělí, 23. září 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

ZÁPIS - Pondělí, 30. září 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1 - 26 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Stanovisko k výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2018 a o politice Evropské unie v této oblasti

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 2. října 2019

02-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-02_2 PE641.289v01-00 EMPL FEMM

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 1 - 61 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections EN

09-09-2019 FEMM_AM(2019)640658 PE640.658v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ROZPOČTOVÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Rozpočet na rok 2020

28-08-2019 FEMM_AB(2019)639987 PE639.987v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ZÁPIS - Středa, 10. července 2019

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00 FEMM

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 4. září 2019

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00 FEMM

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD