Please fill this field

Hlasování

Jmenovité hlasování je povinné při jediném nebo konečném hlasování jak o legislativních, tak o nelegislativních zprávách, o kterých se hlasuje ve výboru. Kromě toho, pokud předseda rozhodne, že hlasování proběhne za použití elektronického hlasovacího zařízení, nebo pokud o to požádají členové, politická skupina nebo skupiny dosahující přinejmenším vysoké prahové hodnoty ve výboru, hlasování může proběhnout formou jmenovitého hlasování.

Na této stránce naleznete výsledky jmenovitého hlasování, přičemž u každého člena je uvedeno, jak hlasoval.

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of July 16, 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of 03 July 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 25 June 2020

Roll Call Votes - May 25, 2020

Procedural vote concerning the decision of the FEMM Committee Coordinators' recommendation on the allocation of the Opinion on the "Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law"

Roll Call Votes FEMM Comittee Meeting 27 November 2018

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting September 30, 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 23 January 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 21 November 2018

Roll Call Votes FEMM Meeting 8 November 2018

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 22 October 2018

Load more