Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

  NOTICE TO MEMBERS Legislative scrutiny time on the implementation of the “NIS Directive”, Directive (EU) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

SDĚLENÍ ČLENŮM Legislativní přezkum: provádění nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Stanovisko k uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Předsedkyně

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9 - 19 - Návrh stanoviska Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 22. ledna 2020

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

ZÁPIS - Středa, 6. listopadu 2019 - Čtvrtek, 7. listopadu 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-12-2019

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 4. prosince 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 14. listopadu 2019

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO