Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 30 - Návrh stanoviska Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 3 - Návrh doporučení Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

Bernd LANGE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 20 - Návrh zprávy Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 76 - Návrh zprávy Uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 214 - Návrh zprávy Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

14-11-2019 INTA_AM(2019)643175 PE643.175v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 38 - Návrh zprávy obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00
INTA

Bernd LANGE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 4 - Návrh doporučení Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 15 - Návrh doporučení Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 8 - Návrh doporučení Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

ROZPOČTOVÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Rozpočet na rok 2020

22-08-2019 INTA_AB(2019)640003 PE640.003v01-00
INTA

Bernd LANGE