Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  OPINION on competition policy – annual report 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 20. ledna 2020 - Úterý, 21. ledna 2020

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-02-2020

ZÁPIS - Pondělí, 2. prosince 2019 - Úterý, 3. prosince 2019

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00
INTA

 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 30 - Návrh stanoviska Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 2. prosince 2019 - Úterý, 3. prosince 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

ZÁPIS - Pondělí, 25. listopadu 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA