Please fill this field

Dokumenty ke schůzím

Přístup k dokumentům ke schůzím

Všechny dokumenty související s nadcházejícími a předchozími schůzemi jsou přístupné z jednoho místa. Po zvolení výboru a data schůze se zobrazí seznam příslušných dokumentů ke každému bodu na pořadu jednání ve všech dostupných jazycích. Dokumenty lze otevřít přímo v prohlížeči, poslat elektronickou poštou nebo stáhnout a uložit.

Příští schůze

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU FEMM S ÚČASTÍ NA DÁLKU - INTERACTIO

Pořad jednání

Podvýbor pro lidská práva


Brusel : JAN - 2Q2

Koordinátoři
NA DÁLKU

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Brusel : ASP - A5G-3

Mimořádná schůze
ÚČAST NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
ÚČAST NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro rybolov


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU PECH - ÚČAST NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro zahraniční věci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze
SPOLEČNÁ SCHŮZE AFET/INTA - ÚČAST NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro rybolov


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU PECH - ÚČAST NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze
- NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze
- NA DÁLKU

Pořad jednání

Podvýbor pro bezpečnost a obranu


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
SCHŮZE NA DÁLKU

Pořad jednání

Rozpočtový výbor


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze
- ÚČAST NA DÁLKU

Pořad jednání


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze
- ÚČAST NA DÁLKU


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze
- ÚČAST NA DÁLKU


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
- ÚČAST NA DÁLKU

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
SPOLEČNÁ SCHŮZE VÝBORŮ EMPL-ECON NA DÁLKU - VÝMĚNA NÁZORŮ NA DOPORUČENÍ PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ

Pořad jednání

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU ENVI - NA DÁLKU

Pořad jednání


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU ENVI - NA DÁLKU

Výbor pro dopravu a cestovní ruch


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU TRAN DNE 28. KVĚTNA 2020 (ÚČAST NA DÁLKU)

Pořad jednání

Výbor pro mezinárodní obchod


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze
ÚČAST NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro rozpočtovou kontrolu


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU CONT NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro dopravu a cestovní ruch


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU TRAN DNE 28. KVĚTNA 2020 (ÚČAST NA DÁLKU)

Pořad jednání

Výbor pro rozvoj


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
S ÚČASTÍ NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro dopravu a cestovní ruch


Brusel : JAN - 2Q2

Koordinátoři
SCHŮZE KOORDINÁTORŮ VÝBORU TRAN DNE 29. KVĚTNA 2020 (ÚČAST NA DÁLKU)

Podvýbor pro bezpečnost a obranu


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE PODVÝBORU SEDE NA DÁLKU

Pořad jednání

Podvýbor pro lidská práva


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze
NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro rozpočtovou kontrolu


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU CONT NA DÁLKU

Pořad jednání

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze