Návrhy stanovisek


Návrh stanoviska je dokument vypracovaný poslancem, který byl jmenován zpravodajem pro stanovisko. Návrh je poté předán výboru pověřenému vypracováním stanoviska za účelem provedení případných změn a hlasování.
V případě legislativních zpráv jsou návrhy stanovisek předkládány v podobě pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu Komise a je-li to zapotřebí, jsou doplněny stručným odůvodněním. Jedná-li se o nelegislativní zprávy, mají návrhy stanovisek podobu návrhů, které jsou v případě přijetí předány výboru pověřenému vypracováním zprávy, aby je připojil ke zprávě. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek před hlasováním výboru pověřeným vypracováním stanoviska.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem návrhům stanovisek.

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00
PECH

Pietro BARTOLO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2018

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

12-07-2019 PECH_PA(2019)638756 PE638.756v03-00
PECH

Chris DAVIES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-07-2019