Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  MINUTES - Wednesday, 19 February 2020 - Thursday, 20 February 2020

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00
PECH

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 19. února 2020 - Čtvrtek, 20. února 2020

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-02-2020

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-02-2020

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 33 - 58 - Návrh zprávy Zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 56 - Návrh zprávy Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-02-2020

NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-02-2020

ZÁPIS - Pondělí, 20. ledna 2020 - Úterý, 21. ledna 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH