Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou a její prováděcí protokol (2020–2026)

2020/0002(NLE) Nelegislativní postupy
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

příslušný výbor

Protokol, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií - Návrh nelegislativního usnesení o postupu souhlasu

2019/0226M(NLE) Nelegislativní postupy
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

příslušný výbor

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři, kterým se mění nařízení (EU) č. 2017/2107, (EU) č. 2019/[NAFO], (EU) č. 1936/2001 a ruší nařízení (EU) č. 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

příslušný výbor

Obnova rybích populací ve Středozemním moři: posouzení a další kroky

2019/2178(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

příslušný výbor

Plnění cílů povinnosti vykládky podle článku 15 Společné rybářské politiky

2019/2177(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PECH

příslušný výbor

Důsledky stoupajících teplot mořské vody pro rybí populace a rybolov

2019/2163(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PECH

Rosanna CONTE [ID]

příslušný výbor

Více ryb v mořích? Opatření na podporu obnovy rybích populací nad úrovně maximálního udržitelného výnosu (MSY), včetně oblastí na obnovu rybích populací a chráněných mořských oblastí

2019/2162(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

příslušný výbor

Rybáři pro budoucnost: Přilákat novou generaci pracovníků do odvětví rybolovu a vytvářet pracovní místa v pobřežních komunitách

2019/2161(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

příslušný výbor

Dopad mořského odpadu na rybolov

2019/2160(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

příslušný výbor

Výzvy a příležitosti pro odvětví rybolovu v Černém moři

2019/2159(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

příslušný výbor