Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Žádost o financování biomedicínského výzkumu myalgické encefalomyelitidy

2020/2580(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

příslušný výbor

Turecko – výroční zpráva o pokroku za rok 2019

2019/2176(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PETI

stanovisko

Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

2020/2023(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PETI

stanovisko

Výroční zpráva o vývozu zbraní

2020/2003(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PETI

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

2019/2213(BUD) Rozpočtový proces
PETI

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

Stav základních práv v Evropské unii - Výroční zpráva za období 2018-2019

2019/2199(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PETI

Yana TOOM [Renew]

stanovisko

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

2019/2188(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PETI

stanovisko

Kontrola uplatňování práva Evropské unie v letech 2017 a 2018

2019/2132(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

2019/2055(DEC) Postup udělování absolutoria
PETI

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

2019/2056(DEC) Postup udělování absolutoria
PETI

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko