Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 36 - 257 - Draft report Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Andrey NOVAKOV

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) EN

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

MINUTES - Monday, 6 July 2020 EN

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Andrey NOVAKOV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 125 - Návrh stanoviska Nová průmyslová strategie pro Evropu

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

NÁVRH STANOVISKA k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – oddíl III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23 - 342 - Návrh stanoviska kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

ZÁPIS - Pondělí, 8. června 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 109 - Návrh stanoviska Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 45 - 256 - Návrh zprávy Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 257 – 598 - Návrh zprávy Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 599 - 884 - Návrh zprávy Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 885 - 936 - Návrh zprávy Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

NÁVRH STANOVISKA o nové průmyslové strategii pro Evropu

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

STANOVISKO k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

ZÁPIS - Úterý, 12. května 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Stanovisko k uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

STANOVISKO Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021.

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

ZÁPIS - Pondělí, 20. dubna 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 8. dubna 2020

08-04-2020 REGI_OJ(2020)04-08_1 PE650.400v01-00 REGI

ZÁPIS - Středa, 8. dubna 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

NÁVRH STANOVISKA k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Stanovisko k návrhu usnesení, který předložil Younous Omarjee ve věci návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 16 - 219 - Návrh stanoviska Přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

ZÁPIS - Středa, 19. února 2020 - Čtvrtek, 20. února 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

ZÁPIS - Čtvrtek, 13. února 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 124 - Návrh stanoviska Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

ZÁPIS - Pondělí, 20. ledna 2020 - Úterý, 21. ledna 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI

NÁVRH STANOVISKA o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00 REGI
Francesca DONATO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 42 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

ZÁPIS - Středa, 4. prosince 2019 - Čtvrtek, 5. prosince 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00 REGI

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPIS - Pondělí, 4. listopadu 2019 - Úterý, 5. listopadu 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00 REGI

ZÁPIS - Pondělí, 21. října 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00 REGI

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 87 - Návrh zprávy Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 2. října 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00 REGI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 2. října 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00 REGI

ZÁPIS - Středa, 2. října 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-1 PE641.428v01-00 REGI

ZÁPIS - Středa, 2. října 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-2 PE642.865v01-00 REGI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 3. září 2019

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00 REGI

ZÁPIS - Úterý, 3. září 2019

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00 REGI

ROZPOČTOVÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Rozpočet na rok 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPIS - Úterý, 23. července 2019

23-07-2019 REGI_PV(2019)07-23-1 PE639.876v01-00 REGI

ZÁPIS - Středa, 10. července 2019

10-07-2019 REGI_PV(2019)07-10-1 PE639.754v01-00 REGI