Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI

ZPRÁVA o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

ZPRÁVA o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN