Please fill this field

O výborech

Uvítání

SEDE Chair Nathalie Loiseau SEDE Chair Nathalie Loiseau
SEDE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vyostřené geostrategické prostředí s novými vojenskými mocnostmi, přetrvávající teroristické hrozby, ozbrojené konflikty v bezprostředním sousedství, zesilování hybridní války a kybernetické útoky proti strategickým infrastrukturám EU, to vše přispělo v rámci politické agendy k tomu, že bezpečnost a obrana byly určeny jako priority číslo jedna.

Jak si přeje mnoho Evropanů, přijetím globální strategie v roce 2016 si Evropská unie otevřela cestu k posílení své role v oblasti bezpečnosti a obrany. Jsou přijaty nové nástroje: stálá strukturovaná spolupráce, která sdružuje 25 členských států a umožňuje provádění koncepce vojenské mobility v Evropě, a Evropský obranný fond. Tyto nástroje podporují evropskou strategickou autonomii, abychom mohli být plnohodnotnými členy našich aliancí a nezávisle se bránit, kdykoli to bude možné.

Podvýbor pro bezpečnost a obranu má za úkol umožnit veřejnou debatu a prohloubit parlamentní kontrolu veškerých opatření Evropské unie v oblasti SBOP, zejména pokud se jedná o instituce, kapacity a operace. Cílem podvýboru pro bezpečnost a obranu je aktivně přispívat k formulování politiky EU v této oblasti. Co se týče dalších aktivit podvýboru, ústředním bodem bude rozvoj vztahů se strategickými partnery, zejména s NATO a OSN, stejně jako se třetími zeměmi, které v zájmu míru prosazují multilateralismus a mezinárodní řád.

Nathalie Loiseau
Kontaktní údaje