Doplňující analýzy

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Schůze
13-01-2020 - 19:04
LIBE Schůze
09-01-2020 - 09:10
JURI Schůze

Další zdroje

Semináře

Na seminářích mají poslanci možnost klást dotazy odborníkům a vyměňovat si s nimi názory na otázky související s parlamentní činností nebo s aktuálními tématy.

Fakta o EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontaktní údaje

Tematická oddělení

  • Hospodářská a vědecká politika
  • Výbory: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Strukturální politika a politika soudržnosti
  • Výbory: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Občanská práva a ústavní záležitosti
  • Výbory: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Rozpočtové záležitosti
  • Výbory: BUDG-CONT
  • Vnější vztahy
  • Výbory: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí

Služby výzkumu Evropského parlamentu