Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Podrobná analýza

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Podrobná analýza

The main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Podrobná analýza

Thematic Digest on Economic Governance in the EU - December 2019
06-12-2019 Briefing

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
05-12-2019 Podrobná analýza

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board
02-12-2019 Briefing

European Network of Public Employment Services: setup, achievements, lessons
02-12-2019 Briefing

What do we know about the BICC today?
29-11-2019 Briefing

Impediments to resolvability of Banks
29-11-2019 Podrobná analýza

Information package on the post 2020 CAP reform
28-11-2019 Podrobná analýza

Další zdroje

Semináře

Na seminářích mají poslanci možnost klást dotazy odborníkům a vyměňovat si s nimi názory na otázky související s parlamentní činností nebo s aktuálními tématy.

Fakta o EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.