Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

The 2019 proposed amendments to the Treaty establishing the European Stability Mechanism
11-10-2019 Podrobná analýza

European Stability Mechanism – Main Features, Instruments and Accountability
11-10-2019 Briefing

Employment and Social Affairs: Achievements and challenges ahead
08-10-2019 Briefing

Towards a fundamental re-design of Banks’ Stress Tests in the EU?
04-10-2019 Briefing

Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester Cycles, January 2019
03-10-2019 Briefing

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (October 2019)
03-10-2019 Briefing

The role (and accountability) of the President of the Eurogroup
03-10-2019 Briefing

Free trade or geo-economics? Trends in world trade
27-09-2019 Podrobná analýza

The European Systemic Risk Board – systemic risk update, stress tests and work in progres
20-09-2019 Briefing

The European Systemic Risk Board – Main features, mandate and accountability
19-09-2019 Briefing

Další zdroje

Semináře

Na seminářích mají poslanci možnost klást dotazy odborníkům a vyměňovat si s nimi názory na otázky související s parlamentní činností nebo s aktuálními tématy.

Fakta o EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.