Nejnovější události

Next TRAN meeting

16-01-2020 - 11:06

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

20-01-2020 15:00 / 18:30 TRAN
21-01-2020 09:00 / 12:30 TRAN
21-01-2020 14:30 / 17:00 TRAN

Multimediální Kknihovna

03-12-2019 - 14:40
TRAN Schůze
03-12-2019 - 10:16
TRAN Schůze
06-11-2019 - 14:36
TRAN Schůze

Uvítání

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro dopravu a cestovní ruch, na nichž naleznete úplný a podrobný přehled informací o jeho legislativní a politické činnosti.

Doprava a cestovní ruch, tedy dvě důležitá ekonomická odvětví, stojí před mimořádně těžkými úkoly, neboť musí řešit obavy občanů EU související s klimatem a životním prostředím. Jestliže má EU splnit cíle Pařížské dohody, musí se změnit přepravní návyky jednotlivců i průmyslové a ekonomické modely. Je nezbytně nutné najít taková řešení, která zajistí účinnější, čistší a cenově přijatelnou dopravu, jež bude snadno přístupná všem občanům. Je také důležité, aby finanční prostředky z rozpočtu EU účinně přispívaly jak k optimalizaci mobility, tak k ochraně životního prostředí.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy