Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Převod položek INFO 01/2018 – oddíl III – Komise

2018/2242(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

2018/0103(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
LIBE

[S&D]

příslušný výbor

Návrh na převod položek INF 3/2017 - SEAE

2017/2267(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Situace v Maďarsku (podle usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017)

2017/2131(INL) Postup pro legislativní podnět
LIBE

[Verts/ALE]

příslušný výbor

Návrh na převod položek INF 8/2016 - Výbor regionů

2016/2287(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod prostředků v rozpočtu na rok 2016 – Zásobovací agentura Euratomu (AA)

2016/2207(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Oznámení o předložení projektu v oblasti nemovitostí (rozšíření kanceláří) agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů

2016/2091(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod prostředků v rozpočtu na rok 2015 - Zásobovací agentura Euratomu (AA)

2015/2333(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod prostředků z rozpočtu na rok 2015 - Zásobovací agentura Euratomu (AA)

2015/2314(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Pronájem kancelářských prostor pro delegaci Evropské unie v Číně - ESVČ

2015/2308(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor