Pracovní dokumenty


Pracovní dokumenty jsou dokumenty, které souvisí s vypracováním zpráv a stanovisek. Výbory často používají formu pracovního dokumentu ke zveřejňování vysvětlujících prohlášení svých zpráv.
Přístup ke všem pracovním dokumentům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě EÚD č. 16/2019 (udělení absolutoria za rok 2019): Evropské environmentální hospodářské účty: lze zvýšit jejich užitečnost pro tvůrce politik

27-01-2020 CONT_DT(2020)646905 PE646.905v01-00
CONT

Lefteris CHRISTOFOROU

PRACOVNÍ DOKUMENT o provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli bez následků pro zaměstnance

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě EÚD č. 20/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Informační systémy EU na podporu ochrany hranic – důležitý nástroj, ale je třeba se více zaměřit na včasnost a úplnost údajů

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě EÚD č. 24/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Azyl, relokace a navracení migrantů: nastal čas zintenzivnit opatření k řešení rozporů mezi cíli a výsledky

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě EÚD č. 5/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD): cenná podpora, ale její příspěvek ke snižování chudoby není ještě stanoven

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě EÚD č. 12/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Elektronický obchod: zbývá vyřešit řadu nedostatků při výběru DPH a cel

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě EÚD č. 7/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Opatření EU v oblasti přeshraniční zdravotní péče: velké ambice, ale je třeba zlepšit řízení“

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

PRACOVNÍ DOKUMENT Přípravný dokument pro návrh stanoviska k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN