Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Forslag til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

2018/2070(ACI) Procedure for indgåelse af en interinstitutionel aftale
AFCO

korresponderende udvalg

Aktindsigt (forretningsordenens artikel 122, stk. 7) - årsberetning for 2016-2018

2019/2198(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Loránt VINCZE [PPE]

rådgivende udvalg

Henstilling om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

2020/2023(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

rådgivende udvalg

Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens

2020/2015(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område

2020/2013(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

2020/2012(INL) Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
AFCO

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III

2019/2213(BUD) Budgetprocedure
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

rådgivende udvalg

Gennemførelsen af den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne

2019/2207(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

rådgivende udvalg

Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019

2019/2199(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

rådgivende udvalg

Målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - rapport om bedre lovgivning for 2017 og 2018

2019/2133(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

rådgivende udvalg