Please fill this field

Om

Velkomst

David McAllister David McAllister
AFET Committee Chair © European Union 2019 - EP
Velkommen til hjemmesiden for Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg (AFET).

De 71 medlemmer af dette udvalg bidrager til at udforme EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det gør de på baggrund af et stigende antal udfordringer, men også muligheder, som vi står over for uden for Den Europæiske Union. AFET-udvalget fører tilsyn med gennemførelsen af denne politik og overvåger, hvordan midlerne til EU's foranstaltninger udadtil anvendes rundt om i verden. Udvalget skal desuden give sit samtykke i forbindelse med internationale aftaler, der undertegnes af EU.

Udenrigsudvalget skal sikre, at der i aftaler mellem EU og tredjelande stilles garanti for demokrati, retsstatsforhold og menneskerettigheder. Vi vil fortsat være en drivende kraft bag multilateralisme og den globale regelbaserede verdensorden og støtte åbenhed, retfærdighed og nødvendige reformer i hele verden. Det er af afgørende betydning for demokratiet, velstanden og sikkerheden på vores kontinent, at EU optræder stærkt udadtil.

Jeg opfordrer dig til at tjekke nyheder og meddelelser på denne hjemmeside, så du kan få mere at vide om vores igangværende arbejde og følge vores møder via direkte webstreaming.

David McAllister
Kontakter