Udkast til udtalelse


Et udkast til udtalelse er et dokument udarbejdet af det medlem, der udpeges som ordfører for udtalelsen, og som derefter forelægges det rådgivende udvalg for mulig ændring og sættes til afstemning.
Når der er tale om lovgivningsmæssige betænkninger består udkastet til udtalelse af ændringsforslag til ændringer til Kommissionens lovforslag eventuelt ledsaget af korte begrundelser. Når der er tale om ikke-lovgivningsmæssige betænkninger, består udkastet til udtalelse af forslag, som, hvis de vedtages, videresendes til det korresponderende udvalg, der udarbejder betænkningen, med henblik til optagelse heri. Denne side viser udkastene til udtalelse, før der stemmes om dem i de rådgivende udvalg.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

UDKAST TIL UDTALELSE om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

31-01-2020 AFET_PA(2020)646992 PE646.992v01-00
AFET

Nikos ANDROULAKIS

Frist for ændringsforslag : 21-02-2020

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Frist for ændringsforslag : 03-02-2020

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Frist for ændringsforslag : 03-02-2020

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

14-11-2019 AFET_PA(2019)643159 PE643.159v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Frist for ændringsforslag : 11-12-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

14-11-2019 AFET_PA(2019)643198 PE643.198v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Frist for ændringsforslag : 11-12-2019

UDKAST TIL UDTALELSE Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

16-10-2019 AFET_PA(2019)641414 PE641.414v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Frist for ændringsforslag : 13-11-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

16-10-2019 AFET_PA(2019)641415 PE641.415v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Frist for ændringsforslag : 13-11-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

16-10-2019 AFET_PA(2019)641416 PE641.416v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Frist for ændringsforslag : 13-11-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

16-10-2019 AFET_PA(2019)641417 PE641.417v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Frist for ændringsforslag : 13-11-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Frist for ændringsforslag : 05-09-2019