Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Udtalelse om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 20. januar 2020 - Tirsdag den 21. januar 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 21. januar 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

UDKAST TIL BETÆNKNING Henstilling til Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om forberedelsen af gennemgangsprocessen for ikkespredningstraktaten (NPT) i 2020, kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Frist for ændringsforslag : 28-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Frist for ændringsforslag : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Frist for ændringsforslag : 03-02-2020

  DRAFT AGENDA - Thursday, 9 January 2020

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

BETÆNKNING om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

PROTOKOL - Mandag den 25. november 2019

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS