Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Vestbalkan forud for topmødet i maj 2020

2019/2210(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020

2019/2209(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Årlig gennemførelsesrapport om EU's associeringsaftale med Ukraine

2019/2202(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Michael GAHLER [PPE]

korresponderende udvalg

Årlig gennemførelsesrapport om EU's associeringsaftale med Moldova

2019/2201(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Årlig gennemførelsesrapport om EU’s associeringsaftale med Georgien

2019/2200(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Sven MIKSER [S&D]

korresponderende udvalg

Tyrkiet – årlig statusrapport 2019

2019/2176(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

korresponderende udvalg

Serbien – årlig statusrapport 2019

2019/2175(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

korresponderende udvalg

Nordmakedonien – årlig statusrapport 2019

2019/2174(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

korresponderende udvalg

Montenegro - Årlig statusrapport 2019

2019/2173(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Tonino PICULA [S&D]

korresponderende udvalg

Kosovo – årlig statusrapport 2019

2019/2172(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

korresponderende udvalg