Generel søgning

Søg

Udtalelse om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 22. januar 2020 - Torsdag den 23. januar 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

PROTOKOL - Onsdag den 4. december 2019 - Torsdag den 5. december 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

PROTOKOL - Tirsdag den 5. november 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI

 

PROTOKOL - Mandag den 18. november 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00
AGRI

 

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 129 - Udkast til udtalelse Konkurrencepolitik - årlig beretning

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 55 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 4. december 2019

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

UDKAST TIL UDTALELSE Konkurrencepolitik - årlig beretning 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Frist for ændringsforslag : 10-12-2019