Velkomstord

© European Parliament
Med genindustrialisering som det overordnede mål vil ITRE-udvalget have fire prioritetsområder at koncentrere sig om.

Vi må først og fremmest sikre, at EU’s retlige og økonomiske rammer gør det muligt for den europæiske industrisektor at blive mere innovativ. Det vil kræve, at EU’s programmer inden for F & U samt uddannelse tilpasses og indrettes til at kunne reagere effektivt på industriens faktiske behov. 

 For det andet skal EU-politikkerne sætte skub i udviklingen og væksten af de europæiske små og mellemstore virksomheder. At bidrage til at styrke SMV’er handler lige så meget om finansiering som om åbenhed i forskningsprogrammer, uddannelsesordninger til udvikling af kvalifikationer eller skattelovgivning.

Vores tredje prioritetsområde er at opbygge et ægte europæisk digitalt marked. Det handler om et europæisk markeds stordriftsfordele for at sænke omkostningerne og styrke Europas virksomheders innovationsevne. Både ITRE og Parlamentet som helhed har kunnet fremvise meget fine resultater inden for dette område - og vi vil gå stadig længere med ny lovgivning.
Til sidst, men måske allervigtigst, vil udnyttelsen af EU’s fælles energipolitiks fulde potentiale være en grundlæggende prioritet for os. Kun med sikker energi kan vi gøre vores økonomi konkurrencedygtig på globalt plan og undgå økonomisk tilbagegang.

Vores mål er at bringe den europæiske økonomi tilbage på vækstsporet på en bæredygtig måde. Vi ønsker at gøre Europa til et bedre sted at leve.